Nota de informare privind prelucrarea datelor personale in magazinele Leroy Merlin


Protectia datelor dumneavoastra personale este un subiect important pentru noi si il tratam cu cea mai mare seriozitate. De aceea vrem sa va informam despre regulile de vanzare in magazinul nostru si despre drepturile ce va revin in legatura cu datele dumneavoastra personale in procesul de cumparare si ulterior:

1. Atunci cand achizitionati produse din magazinul nostru, Leroy Merlin Romania, in calitate de operator, va solicita numai datele personale necesare, cerute de lege, pentru a va putea emite documentele cerute de legislatia romana (i.e. factura fiscala, certificat de garantie, aviz insotire material lemnos). Datele personale se colecteaza in functei de cerintele legale pentru fiecare tip de document si constau, in principal, in: nume, prenume, adresa, numar de telefon, serie si numar carte de identitate, CNP. Refuzul de a ne furniza aceste date duce la imposibilitatea emiterii documentelor aferente vanzarii.

2. De asemenea, va punem la dispozitie o serie de servicii complementare post vanzare inclusiv dar fara a se limita la retur marfa, inchiriere unelte, livrare marfa, call center, pentru care este posibil sa va solicitam date personale pentru a va putea presta serviciul solicitat si pentru a mentine legatura cu dumneavoastra, cum ar fi: nume, prenume, adresa, adresa de email si numar de telefon.

3. Datele personale colectate pentru ca Leroy Merlin Romania sa va presteze servicii in mod direct sunt pastrate pe perioada legala necesara ceruta de legislatia fiscala nationala si nu sunt folosite in alte scopuri decat daca avem permisiunea dumneavoastra explicita.

4. Unele servicii cum sunt cele de livrare, post vanzare (SPV, constand in reparare / inlocuire produse neconforme) si de call center nu sunt prestate in mod direct de catre Leroy Merlin Romania, ci de catre terte parti care vor avea calitatea de Persoane Imputernicite. In acest sens, colectam de la dumneavoastra date cu caracter personal pe care le vom transmite pentru a va face legatura cu aceste parti ce urmeaza sa va presteze servicii la cererea dumneavoastra. Aceste date colectate constau in principal in: nume, prenume, adresa si numar de telefon, adresa email.

5. In magazinele Leroy Merlin veti putea accesa servicii de finantare pentru achizitia de marfa, care se furnizeaza, la cererea dumneavoastra, de catre entitati juridice colaboratoare ale Leroy Merlin Romania. Aceste entitati juridice vor colecta in mod direct datele dumneavoastra personale necesare pentru intocmirea documentelor de finantare, fara a le transfera apoi catre Leroy Merlin Romania.

6. Am luat toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru ca datele dumneavoastra. personale sa fie protejate impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat la acestea.

7. Va reamintim ca aveti urmatoarele drepturi in ceea ce priveste datele dumneavoastra cu caracter personal:

  1. Dreptul de acces la datele dumneavoastra. personale, respectiv sa ne solicitati sa confirmam daca prelucram sau nu datele dumneavoastra personale. La cerere, va putem furniza o copie a acestor date.
  2. Dreptul de a obtine rectificarea datelor dumneavoastra. cu caracter personal care sunt inexacte sau completarea acestora.
  3. Dreptul la stergerea datelor dumneavoastra. personale in cazul in care prelucrarea datelor dumneavoastra. cu caracter personal nu are la baza un motiv legitim care prevaleaza asupra cererii dumneavoastra.
  4. Dreptul sa obtineti de la noi restrictionarea prelucrarii datelor. personale pana verificati exactitatea datelor dumneavoastra personale pe care le prelucram.
  5. Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), dar si de a va adresa instantelor de judecata.

8. In cazul in care aveti intrebari despre exercitarea drepturilor dumneavoastra. privind protectia datelor personale, va rugam sa ne contactati si sa ne detaliati solicitarea dumneavoastra. Pentru a putea da curs cererii dumneavoastra. va fi necesar sa va identificam. In acest sens, este necesar sa ne furnizati o copie a unui document de identificare (cum ar fi cartea de identitate sau pasaportul). Ne puteti scrie la adresa de email: dpo@leroymerlin.ro sau la adresa postala: strada Icoanei, nr.11-13, sector 2, Bucuresti.