Termeni și condiții utilizare website Leroy Merlin RomâniaLEROY MERLIN ROMÂNIA SRL, cu sediul in Bucuresti, Strada Icoanei nr. 11-13, sector 2, cod postal 020451, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13616/24.08.2004 și având CUI RO16702141, nr. telefon: 0374 133 000, vă invită să luaţi la cunoştinţă menţiunile legale şi elementele legate de consultarea şi utilizarea site-ului www.leroymerlin.ro.

Drepturi de autor

Acest site este o creaţie intelectuală în conformitate cu dispoziţiile Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 şi, ca atare, LEROY MERLIN Romania, în calitate de autor al acestei creaţii originale, beneficiază de protecţia şi drepturile prevăzute prin lege.

Utilizarea acestui serviciu este strict rezervată uzului personal şi privat. Este interzisă orice reproducere sau reprezentare, parţială sau totală, în alte scopuri, pe orice suport, fără autorizaţia prealabilă expresă a LEROY MERLIN Romania, în calitatea sa de autor.

Nerespectarea acestei interdicţii constituie o contravenţie care poate angaja responsabilitatea civilă şi penală a falsificatorului, împotriva căruia LEROY MERLIN Romania îşi rezervă dreptul de a solicita despăgubire pentru întregul prejudiciu produs.

Mărci, denumiri comerciale şi drepturi de proprietate industrială

LEROY MERLIN Romania este proprietarul drepturilor ataşate mărcilor, numelor de firme, denumirilor comerciale, firmelor şi ai altor drepturi de proprietate industrială, a căror existenţă şi validitate este recunoscută în mod expres de către toţi utilizatorii.

Atunci când nu este făcută nicio altă menţiune despre drepturile referitoare la alte mărci, nume de firme, denumiri comerciale sau firme, indiferent dacă sunt înregistrate sau nu, şi care pot fi ataşate anumitor termeni sau însemne de pe acest site absenţa unei asemenea menţiuni nu implică în niciun caz faptul că aceste mărci, denumiri sociale, denumiri comerciale, firme, termeni sau însemne nu beneficiază de protecţie.

Toţi utilizatorii acestui site recunosc şi admit în mod expres faptul că orice produs, serviciu sau tehnologie descrise în aceste documente pot face obiectul altor drepturi de proprietate intelectuală în beneficiul LEROY MERLIN Romania sau al unei terţe părţi. Nu se acordă aici niciun drept de utilizare a unor asemenea drepturi de proprietate intelectuală. Orice reproducere, totală sau parţială, a acestor mărci fără autorizaţia prealabilă în scris a LEROY MERLIN Romania este interzisă.

Informaţii suplimentare și alte Observaţii

Informaţiile existente pe acest site pot conţine inexactităţi tehnice sau erori tipografice. Este posibil ca aceste informaţii să fie modificate periodic, iar modificările vor fi incluse în versiunile ulterioare. LEROY MERLIN Romania poate aduce, în orice moment şi fără preaviz, îmbunătăţiri sau modificări produselor, serviciilor sau tehnologiilor descrise pe acest site.

Protecţia datelor personale

LEROY MERLIN Romania se angajează să ia toate măsurile rezonabile pe care le are la dispoziţie pentru a păstra confidenţialitatea acestor date personale. Pentru mai multe informații despre Politica noastră de protectia a datelor personale, vă rugăm să accesați acest link.

Legislaţia aplicabilă şi competenţa

Prezentele condiţii sunt supuse legislaţiei romane. În caz de litigiu şi în lipsa unui acord amiabil între părţi, soluţionarea cazului revine instantelor competente.

Prezenta declaraţie poate fi modificată în orice moment. Vă invităm să o consultaţi în mod regulat, pentru a fi la curent cu eventualele modificări.